NAMA ALLAH: 8. Al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa)

Allah SWT Al-Aziz ialah Allah Yang Maha Mulia dan Perkasa. ‘Aziz dengan sebeutan ‘ain ialah perkasa manakalah Aziz dengan alif ialah lemah. Allah Yang Maha Mulia dan Perkasa bermakna tiada sesuatu pun yang menandingi Allah SWT.

Maka ketika datang azab kami, kami selamatkan Soleh beserta umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami, dan Kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.(Hud 11:66

Tiga perkara yang disebut dengan sifat Allah SWT Al-‘Aziz adalah:

1. Mulia Allah SWT tiada tandingan dan Allah memuliakan seiapa yang memuliakan Allah SWT. Kita dimuliakan bukan kerana kekuatan kita, tetapi kerana Allah SWT menutub keaiban kita. Taat pada Allah SWT, iaitu, perkara wajib dibuat betul-betul, yang sunat banyakkan, yang haram ditinggalkan betul-betul, yang makhruk hindarkan.

A052
Doa kesihatan / kekuatan fizikal.

Dan wahai kaumku! Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya, supaya Ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada; dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa!
(Hud 11:52)

Mereka berkata lagi: ” Demi sesungguhnya! Jika kita kembali ke Madinah (dari medan perang), sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat (pihak kita) akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah (pihak Islam)”. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi RasulNya serta bagi orang-orang yang beriman; akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).(Al-Munaafiquun 63:8)

2. Mulia Allah SWT daripada yang disyirikkan oleh orang kufur. Syirik percaya kepada Allah, dan juga percaya kepada perkara lain berkuasa. Allah tetap mulia walaupun disyirikkan dengan sesiapa atau apa-apa.

Akuilah kesucian Tuhanmu, – Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan, – dari apa yang mereka katakan!(As-Saaffaat 37:180)

3. Mulia Allah SWT itu kekal. Allah SWT itu dipuji setiap masa setiap bahasa. Manusia dan segala makhluk Allah SWT tiada yang kekal mulia mereka.

Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid, untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula di angkatnya naik (sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). Dan sebaliknya: orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesan) akan rosak binasa.(Faatir 35:10

Lima golongan orang yang tidak mendapat kemuliaan Allah Al-‘Aziz.

1. Orang yang berilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah SWT akan memberi dia tahu ilmu yang dia tidak tahu.
2. Orang yang beramal ilmu yang ada, tetapi tidak dengan keikhlasan.
3. Orang yang ada harta tanpa manfaat. Harta itu, biar ada di tangan tapi bukan di hati.
4. Orang yang tidak beramal dan tidak berakhlak pada diri sendiri dan manusia lain.  
5. Orang yang tidak pandai menjaga dan mengurus waktunya. 

DesertRose,,, Allah
#100daystoRamadhan
#day8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s