NAMA ALLAH: 4. Al-Qudus (Yang Maha Suci)

Allah Al-Qudus , Allah Mahu Suci dan wajib kita sebagai hambaNya mensucikan Allah SWT daripada lima perkara berikut:

1. Mensucikan Allah Al-Qudus daripada Tuhan selain Allah SWT.
Nabi Adam a.s. mengajar anak-anaknya mensucikan Allah daripada segala-galanya. Syirik bermula apabila kaum Nabi Hud AS dan Nabi Nuh AS mula mencipta patung-patung sembahan.

(Apabila datangnya balasan rancangan jahat itu maka) adakah bagi mereka Tuhan (yang dapat menyelamatkan mereka) selain dari Allah? Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan itu.(At-Tuur 52:43)

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;(Al-Ikhlaas 112:1

“Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;
(Al-Ikhlaas 112:2

“Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;
(Al-Ikhlaas 112:3)

“Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.
(Al-Ikhlaas 112:4

2. Mensucikan Allah Al-Qudus daripada mempunyai bentuk-bentuk tertentu.
Jauhi diri daripada kepercayaan Allah mempunyai bentuk-bentuk tertentu seperti mempunyai tangan, kaki dan sebagainya. Manusia adalah sesempurna kejadian dan diakui dalam kalam Allah. Sudah pasti Allah SWT yang mencipta manusia itu lebih sempurna daripada apa yang diciptaNya. Berfikirlah tentang cipta-ciptaan Allah, dan janganlah kamu berfikir tentang Zat Allah kerana kita tidak akan mampu memikirkannya. Jangan menggambarkan Allah berdasarkan ayat-ayat Quran.

3. Mensucikan Allah Al-Qudus daripada sifat syirik.
Manusia yang percaya kepada Allah SWT tetapi turut percaya ada kuasa yang lain yang membantunya, itu sudah mensyirikkan Allah SWT. Allah Al-Qudus jauh dari pada segala apa kuasa yang diciptaNya. Jangan mulakan syirik, jika kebetulan terjadinya apa yang dipercayai (melain Allah), manusia akan mempercayainya selama-lamanya dan terus mensyirikkan Allah.

Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.(At-Taubah 9:31)

4. Mensucikan Allah Al-Qudus daripada sifat-sifat buruk.
Ada manusia yang menyangka Allah itu tidak adil, menzalimi dan sebagainya, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sangkakan. Allah SWT tidak menzalimi kita, yang menzalimi kita adalah kita sendiri.

Dan tiadalah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun pada masa datangnya azab Tuhanmu; dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka.(Hud 11:101

5. Mensucikan Allah Al-Qudus daripada sifat-sifat kekurangan.
Mustahil Allah SWT itu lemah, Maha Suci Allah daripada segala sifat yang kurang. Apabila doa tidak termakbul, jangan sekali-sekali berfikir yang Allah SWT tidak mendengar doa kita. Tuhan yang sama lah yang memakbulkan doa Nabi Ibrahim AS menyejukkannya di dalam bakaran api.

Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah jualah yang mencipta jin-jin itu; dan mereka berdusta terhadap Allah dengan mengada-adakan bagiNya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggilah Ia dari apa yang mereka sifatkan!(Al-An’aam 6:100

Berdoa lah dengan penuh yakin, jangan malas dan jangan jemu. Dengan mensucikan kelima-lima perkara tersebut, akan terjagalah aqidah manusia bertauhid dengan Allah Al-Qudus. Demi sesungguhnya, kita tidak akan masuk syurga kerana amalan-amalan kita, tetapi atas keredhaan Allah SWT.

Al-Quddus.   The Pure One.  He who is free from all errors.

#100daystoRamadhan
#day4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s